Naše stránky mohou kromě technicky nezbytných cookies (jsou nutné pro bezproblémový chod stránek) obsahovat také další analytické cookies, které nám pomáhají sledovat statistiky návštěvnosti a další obchodní parametry. Pro jejich použití je vyžadován Váš souhlas.
Pouze technické cookies   OK, souhlasím
Hostinec Staré časy REZERVACE na telefonu: 516 412 321 nebo e-mail: ostrov@hostinec-stare-casy.cz čeština
Hostinec Fotogalerie Moravský kras Kontakt
Moravský kras

Turistika a Moravský kras

CHKO Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 a rozkládá se na území o rozloze 92 km2. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejvíce zkrasovělé území České republiky, které je z 60% pokryto lesním porostem. Vlastní krasová oblast s více jak 1.100 evidovanými jeskyněmi je tvořena devonskými vápenci, množstvím závrtů, žlebů a ponory přitékajících vod. Více informací najdete zde.

CHKO Moravský kras zahrnuje množství architektonických, technických a archeologických památek, na jeho území je 6 národních přírodních rezervací, resp. národních přírodních památek, 11 přírodních rezervací, 7 naučných stezek a celkem 5 veřejnosti zpřístupněných jeskyní, které jsou pod Správou jeskyní Moravského krasu:

 
Jeskyně Balcarka

Jeskyně Balcarka v Ostrově u Macochy je označována za nejbohatší jeskyni Moravského krasu, neboť je bohatá na množství brček aj. stalaktitů (nejznámější Handžár – zakřivená bodná zbraň - je však již nahrazen replikou), sintrovými stěnami apod. Současně patří k nejstarším obývaným místům Moravského krasu (cca před 15 tis. lety zde sídlila početná skupina lovců). Více informací najdete zde.

 
Kateřinská jeskyně

Kateřinská jeskyně - nedaleko Skalního mlýna v tzv. Suchém žlebu kromě svých krasových zajímavostí (největší veřejnosti zpřístupněný podzemní dóm, Čarodějnice, Bambusový lesík aj.) vydala svědectví o přítomnosti člověka starší doby kamenné. Více informací najdete zde.

 
Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně – asi nejznámější a pro návštěvníka nejatraktivnější jeskyně, která se nachází nedaleko Skalního mlýna v Pustém žlebu. Její prohlídka sestává ze dvou částí – pěší prohlídky mohutných dómů a chodeb s krápníkovou výzdobou až na dno propasti Macocha a následně pak z projížďky na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Více informací najdete zde.

 
Sloupsko-šošůvská jeskyně

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší zpřístupněné jeskyně v ČR, tvořené komplexem dómů, chodeb a propastí. K výběru jsou dva prohlídkové okruhy, nově pak pro dobrodružně naladěné návštěvníky zážitková trasa vedená spodními patry jeskyní nazvaná "PO STOPÁCH NAGELA". Více informací najdete zde.

 
Jeskyně Výstupek

Jeskyně Výstupek nedaleko obcí Rudice a Křtiny je bohatá na svoji historii objevování. Od roku 2008 je zpřístupněná veřejnosti a při její návštěvě shlédnete i zajímavé expozice. Více informací najdete zde.

 

Další přírodní zajímavosti

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně - jedná se o nejdelší jeskynní systém v ČR dlouhý cca. 40 km, jehož objevení je datováno rokem 1969. Tato jeskyně není veřejnosti běžně přístupná, ale jsou zde pořádány dny otevřených dveří.
Více informací najdete zde.

 
Jeskyně Býčí skála

Jeskyně Býčí skála je další veřejnosti nepřístupná jeskyně, kde jsou pořádány Dny otevřených dveří – avšak jen výjimečně, neboť se jedná o jedno z největších zimovišť netopýrů v ČR. Více informací najdete zde.

 
Císařská jeskyně

Císařská jeskyně v Ostrově u Macochy získala svoje jméno díky císařské návštěvě - v roce 1808 navštívili jeskyni synové rakouského císaře Františka I. Je také označována za Moravské Lurdy, neboť roku 1933 v ní místní věřící instalovali dřevěnou sochu Panny Marie a k její nové instalaci došlo před pár lety. Jeskyně je momentálně využívána pro tzv. speleoterapii dětí s dýchacími problémy Dětskou léčebnou se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Pro veřejnost je jeskyně běžně uzavřená, ale je možné se účastnit příležitostných akcí – kupř. mše svaté – viz. kalendář akcí Farnosti Jedovnice.

 
Propast Macocha

Propast Macocha - s hloubkou 138,5 m je největší propast tohoto typu ve střední Evropě. Její dno je součástí prohlídky Punkevních jeskyní. Dva vyhlídkové můstky umožňují fascinující pohled do propasti - Horní - ve výšce 138 metrů nade dnem a Dolní - ve výšce cca 90 metrů nade dnem. Více informací najdete zde.

 

Turistické zajímavosti Ostrova u Macochy a okolí

Kostel sv. Maří Magdaleny v Ostrově u Macochy

Kostel sv. Maří Magdaleny v Ostrově u Macochy

První písemná zmínka o místní faře pochází z roku 1437, ale vlastní kostel založily dvě sestry, zřejmě majitelky holštejnského panství, roku 1490. Kostel je zasvěcen sv. Maří Magdaleně, před ním stojí kříž a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1829. Více informací najdete zde.

 
Větrný mlýn – Ostrově u Macochy

Větrný mlýn – v Ostrově u Macochy

Větrný mlýn holandského typu byl postaven kolem roku 1865, tehdy za vesnicí, dnes je součástí Ostrova u Macochy. V roce 1902 byl ukončen jeho provoz, ale exteriér mlýna zůstal zachován v původní podobě. Mlýn byl trvale obydlen a dnes je využíván soukromými majiteli jako rekreační obydlí. V interiéru jsou dochovány mlýnské kameny aj. dobové zařízení. Prohlídky mlýna nejsou možné. Přesto doporučujeme uvidět ostrovský „větřák“, který patří k nejhezčím větrným mlýnům nejen na Drahanské vysočině. Více informací najdete zde.

 
Cigánská jeskyně v Ostrově u Macochy

Cigánská jeskyně v Ostrově u Macochy

Nedaleko jeskyně Balcarka se nachází systém jeskynních ponorů pod názvem Vintoky, který tvoří jeskyně Cigánská, Ponorová, Soky, Vintocká propast I a II, Škrapová propast, Šachta průvanů a Liščí díra. Ve stropě Cigánské jeskyně se nalézají otvory - komíny, což od nepaměti až do první poloviny 20. století využívali kočovní Cikáni, kteří zde tábořili zejména v zimním období, protože zde šlo topit, přičemž kouř odcházel stropem ven. Jeskyně je volně přístupná. Více informací najdete zde.

 
Cyklotrasa Ostrov u Macochy – Macocha

Cyklotrasa Ostrov u Macochy – Macocha

Jednou z mnoha lákavých cyklotras Moravským krasem je ca 3 km dlouhá cyklotrasa z Macochy do Ostrova u Macochy, která je vhodná i pro rodiny s dětmi. Cyklotrasa vede po mírně zvlněné polní a lesní cestě. Více informací najdete zde.

 
Rybník v Ostrově u Macochy

Rybník v Ostrově u Macochy

Ve spodní části obce Ostrov u Macochy leží přírodní rybník, do kterého se vtéká místní potok Lopač. Rybník nabízí klidné prostředí všem milovníkům rekreace a přírodního koupání. Více informací najdete zde.

 
Speleo-Ferrata v Ostrově u Macochy

Speleo-Ferrata v Ostrově u Macochy

Ferrata je pojem známý z vysokohorské turistiky, kde se jedná o zajištěnou cestu pomocí kovových fixačních lan a stupaček. V podmínkách Moravského krasu, přímo v Ostrově u Macochy, si ale můžete vyzkoušet speleo-ferratu, tzn. zajištěnou cestu do podzemí, do světa věčné tmy, a to za pomoci sedacího úvazu, přilby, světla a dalších pomůcek a hlavně za doprovodu zkušeného průvodce. Tímto zážitkem bude prověřena zručnost a odvaha každého vyznavače adrenalinových zážitků. Více informací najdete zde.

 
Doprava v Moravském krasu

Doprava v Moravském krasu

Turistická autobusová linka nazvaná stylově regionálně Krasobus Vás dopraví z Blanska na Skalní mlýn, odkud můžete dále pokračovat ekologickou vlakovou soupravou k Punkevní jeskyni a následně lanovou dráhou, která Vás vyveze k vyhlídkovým můstkům propasti Macocha. Z propasti Macocha vede značená turistická trasa do Ostrova u Macochy.

Pokud chcete ale být více akční, doporučujeme Vám objevit krásy Moravského krasu na koloběžce. V obci Vilémovice si můžete zapůjčit jednu či více z celkových padesáti koloběžek pro dospělé i děti, vč. vozíků za kola.
Více informací najdete zde.

 
Zámek Rájec nad Svitavou

Zámek Rájec nad Svitavou

Území Rájce bylo v majetku různých rodů. V roce 1763 kupuje panství Antonín Karel ze Salm-Reiffercheidtu, který nechal postavit v letech 1763-1769 zámek ve stylu rokokového klasicismu. Zámek patřil knížecí rodině Salmů až do roku 1945. Dnes je provozován NPÚ a návštěva je možná v letních měsících. V nabídce je několik prohlídkových okruhů, ale celý areál zámku je volně přístupný, vč. zámeckého parku o rozloze 13 ha, který sestává ze tří částí: francouzské zahrady s bazénkem, parku pod zámkem a přírodního parku s rybníkem a vodopádem. Známé je také místní zámecké zahradnictví s jedinečnou sbírkou kamélií. Více informací najdete zde.

 
Zámek Boskovice

Zámek Boskovice

Zámek vznikl přestavbou původní budovy dominikánského kláštera, která po zrušení kláštera sloužila jistý čas jako manufaktura na výrobu barviv. V roce 1819 přechází budova do majetku rodiny Ditrichsteinů a hned bylo započato s přestavbou na zámecké sídlo. V roce 1826 byla přestavba ukončena a dala vznik jednomu z nejkrásnějších empírových zámků na Moravě. Po roce 1991 byl zámek opět vrácen původním majitelům, hraběcí rodině Mensdorff-Pouilly, avšak je nadále veřejnosti přístupný. Více informací najdete zde.

 
Hrad Boskovice

Hrad Boskovice

V samotném městě Boskovice je k vidění několik dalších zajímavých památek, jako je romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu (původní stavba ze 13. století, odkud jsou impozantní výhledy do malebného okolí). V současné době je hrad v majetku rodiny Mensdorff - Pouilly. Zřícenina hradu je přístupná veřejnosti.
Více informací najdete zde.

 
Westernové městečko Boskovice

Westernové městečko Boskovice

Pokud skutečně spojíte návštěvu Moravského krasu s prohlídkou Boskovic, jistě bude příjemným zážitkem návštěva místního Western Parku, který nabízí zábavu pro celou rodinu. Citace z webové stránky tohoto ojedinělého zábavního areálu: „Zvláštnost: Při pobytu na území je vyžadována dobrá nálada, pozitivní přístup a úsměv na tváři. Všichni návštěvníci i obyvatelé si bez rozdílu tykají…“. Více informací najdete zde.

 
Zámek Lysice

Zámek Lysice

K dalším architektonickým skvostům v blízkém okolí patří Zámek Lysice, krásná barokní stavba, upravená počátkem 19. století, jejíž interiéry jsou bohaté na sbírky nábytku, skla, porcelánu, obrazů, zbraní, předměty dovezené z Orientu aj. To vše je dokladem o životním stylu přední moravské hraběcí rodiny Dubských z Třebomyslic. V areálu zámku dále najdete ojedinělou zámeckou zahradu s promenádní kolonádou a oranžerií. Objekt je zpřístupněn veřejnosti v několika prohlídkových okruzích. Více informací najdete zde.

 
Wellness Kuřim

Wellness Kuřim

Cestou do Moravského krasu nebo po jeho návštěvě můžete navštívit ojedinělý areál vodního ráje se čtyřmi bazény, tobogánem, posilovnou, wellness s nabídkou relaxačních procedur. Více informací najdete zde.

 
 
© 2014 Hostinec Staré časy, 679 14, Ostrov u Macochy č. p. 6
telefon: +420 516 412 321  |  e-mail: ostrov@hostinec-stare-casy.cz